بازتاب اقدامات هم‌راستا با مسئولیت اجتماعی در دانستنی‌آنلاین

از کلیه سازمان ها، نهادها و شرکت هایی که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در مقابل شیوع ویروس کرونا خدماتی را به جامعه و شهروندان می رسانند، دعوت می شود در پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی برپایه مسئولیت اجتماعی شرکت کنند.   به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، شیوع گسترده ویروس مرگبار …

بازتاب اقدامات هم‌راستا با مسئولیت اجتماعی در دانستنی‌آنلاین ادامه »