وب سایت سیدرضا جمشیدی

ترویج مسئولیت اجتماعی و چشم انداز آینده

سید رضا جمشیدی:مسئولیت اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در سال های اخیر در بین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر بخش دولتی و خصوصی نیز نسبت به این موضوع اقبال نشان داده و امروز این مفهوم رشد قابل توجهی در بین بخش های مختلف جامعه داشته است.
با این وجود مسئولیت اجتماعی در ایران هنوز  مانند طفل خردسالی است که نیاز به پرورش و رشد دارد.جوامع مختلف نگاه های متفاوتی نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و هر کدام براساس فرهنگ و ویژگی های بومی که داشته اند نسبت به استفاده از این مفهوم اهتمام داشته اند. با این وجود  همه کشورهایی که مسئولیت اجتماعی در آن جدی گرفته شده روی یک موضوع اشتراک داشته اند و آن ترویج مسئولیت اجتماعی بوده است.
بسیاری از کشورها به دلیل اینکه در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی موفق عمل کرده اند توانسته اند دستآوردهای مهمی در زمینه مسئولیت اجتماعی به دست بیاورند. به همین دلیل ترویج مسئولیت اجتماعی در ایران یک ضرورت و استراتژی به شمار می رود.نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد روش هایی است که مسئولیت اجتماعی قرار است در آن ترویج پیدا کند.
در نتیجه در مرحله نخست باید قالب های ترویج مسئولیت اجتماعی را مشخص کرد و سپس روی هر کدام از آنها سرمایه گذاری کرد.بدون تردید مهم ترین موضوعی که ترویج مسئولیت اجتماعی با آن ارتباط دارد افکار عمومی جامعه است. تأثیرگذاری روی افکار عمومی امروز مهم ترین رکن فرهنگ سازی و ترویج یک مفهوم در جوامع مختلف به شمار می رود. در عصری که به عصر اطلاعات موسوم شده است اگر قرار است مفهومی در جامعه ترویج شود بهترین راه تأثیرگذاری روی افکار عمومی با ابزارهای موجود است.
اگر قرار است مسئولیت اجتماعی در ایران به صورت اصولی و اساسی ترویج پیدا کند باید ابزارهای فرهنگ ساز مانند صداوسیما،تریبون های عمومی و تبلیغات در اختیار این مفهوم قرار بگیرد. به دلیل اینکه صداوسیما به عنوان فراگیرترین رسانه نقش مهمی در فرهنگ سازی می تواند ایفا کند و به همین دلیل رسالت صداوسیما در این زمینه نسبت به بقیه ارگان ها بیشتر خواهد بود. این در حالی است که متأسفانه صداوسیما موضوع ترویج مسئولیت اجتماعی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار نداده است.
بدون تردید اگر این اتفاق رخ بدهد و یک اتاق فکر برای موضوع ترویج مسئولیت اجتماعی در رسانه ملی در نظر گرفته شود می توان از امکانات و ابزار صداوسیما برای ترویج مسئولیت اجتماعی استفاده کرد و آن را گسترش داد.رویکرد دیگری که در این زمینه وجود دارد استفاده از تریبون های عمومی برای ترویج مسئولیت اجتماعی است.اگر قرار است مسئولیت اجتماعی در جامعه توسعه پیدا کند باید چهره های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و اقتصادی در سخنرانی هایی که انجام می دهند از مسئولیت اجتماعی و ضرورت آن برای جامعه ایران سخن بگویند و ویژگی های آن را تعریف کنند.
در چنین شرایطی افکار عمومی نسبت به ماهیت این مفهوم علاقه مند شده و آن را پیگیری خواهد کرد.موضوع دیگری که می تواند به ترویج مسئولیت اجتماعی کمک کند تأکید شرکت های مختلف به موضوع مسئولیت اجتماعی در تولید کالاهای خود و انتقال مفاهیم آن به مصرف کنندگان است. شرکت ها می توانند با توجه جدی به موضوع مسئولیت اجتماعی  در بین مصرف کنندگان برای استفاده از کالاهای شرکت هایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعال تر هستند کمک کنند.
در چنین شرایطی رقابتی مثبت بین شرکت ها برای فعالیت بیشتردر زمینه مسئولیت اجتماعی رخ می داد که این رقابت در مرحله نخست به برند سازی و سود بیشتر شرکت منجر خواهد شد و در مرحله بعدی کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان با کیفیت بالاتری به دست آنها می رسد و در نهایت  جامعه از این چرخه سود می کند.به همین دلیل شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با فعالیت در زمینه مسئولیت اجتماعی و گزارش های منظم می توانند نقش مهمی در ترویج مسئولیت اجتماعی داشته باشند.
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که اغلب کشورهای منطقه وجهان به صورت جدی موضوع مسئولیت اجتماعی را در اولویت خود قرار داده اند و برخی از آنها رشد قابل توجهی نیز در این  زمینه پیدا کرده اند. به همین دلیل موضوع ترویج مسئولیت اجتماعی باید در اولویت های نخست سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور قرار بگیرد تا ایران از کشورهای دیگر در این زمینه عقب نماند.
ترویج مسئولیت اجتماعی تنها راهی است که می تواند فوائد و دستآوردهای مسئولیت اجتماعی را زودتر برای جامعه مشخص کند و در چنین شرایطی جامعه خود نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی در زمینه های مختلف تشویق خواهد شد.در چنین شرایطی می توان چشم انداز روشنی در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران مشاهده کرد. چشم اندازی که از جنبه های مختلف روی ساحت های زندگی مردم تأثیرگذار خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.