وب سایت سیدرضا جمشیدی

انتصاب مدیر مسئول رسانه مسئول اجتماعی به عنوان رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی انجمن روابط عمومی ایران

 

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس انجمن روابط عمومی ایران و با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار در کشور و اهمیت ترویج این مفهوم در رسانه ها و افکار عمومی جامعه سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی را به عنوان رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار انجمن روابط عمومی ایران منصوب کرد.در حکم خسرو رفیعی خطاب به سید رضا جمشیدی آمده است:«با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی در عرصه فعالیت های اجتماعی و اهمیت روزافزون مقوله مسئولیت اجتماعی در عرصه توسعه و مدیریت سازمان های دولتی،عمومی و خصوصی بدین وسیله جنابعالی به عنوان مسئول کمیته مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار انجمن روابط عمومی ایران منصوب می شوید.امید است در اجرای برنامه ها و اهداف ذیل موفق و موید باشید:تهیه و تنطیم نظامنامه مسئولیت اجتماعی روابط عمومی های کشور،تشکیل شبکه فعالان و متخصصان روابط عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی،تولید محتوا و دانش در جهت توسعه گفتمان مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار،برگزاری دوره های آموزشی و رویدادهای مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار،معرفی روابط عمومی برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی،معرفی اصول هفده گانه توسعه پایدار و همکاری با مدیران روابط عمومی برای تحقق و دستیابی به تحقق توسعه پایدار کشور براساس سند توسعه پایدار جهانی و ملی و تهیه بانک اطلاعاتی گزارشات مسئولیت اجتماعی و پایداری براساس استانداردهای ملی و بین المللی.لازم به ذکر است رسانه مسئولیت اجتماعی یک رسانه تخصصی در زمینه مسئولیت اجتماعی است که با رویکرد علمی،تحلیلی و انتقادی وضعیت مسئولیت اجتماعی را در بخش های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.این رسانه گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را مورد نقد و بررسی می کند و آنها را منتشر می کند.از سوی دیگر این رسانه در زمینه رویدادهایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی در کشور برگزار می شود گزارش تهیه کرده و در اختیار افکار عمومی قرار می دهد.استفاده از دیدگاه های سازنده نخبگان،صاحب نظران و کارشناسان حوزه مسئولیت اجتماعی از جمله دیگر رسالت هایی است که این رسانه برای خود تعریف کرده است.با انتصاب مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی به عنوان رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار انجمن روابط عمومی ایران این امیدواری وجود دارد که مفهوم مسئولیت اجتماعی به صورت جدی مورد توجه نهادها و ارگان های مختلف قرار بگیرد و به عنوان یک مفهوم فراگیر در جامعه مطرح شود.
حکم انتصاب :

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.