وب سایت سیدرضا جمشیدی

رسانه و مسئولیت اجتماعی در گلوگاه بحران ها

یکی از ابزارهای مهم تحولات اجتماعی،سیاسی و اقتصادی یک جامعه برای توسعه و پیشرفت رسانه است.

مسئولیت اجتماعی
  • رسانه و مسئولیت اجتماعی در گلوگاه بحران ها

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی – کنشگر در یادداشت خود آورده است:

یکی از ابزارهای مهم تحولات اجتماعی،سیاسی و اقتصادی یک جامعه برای توسعه و پیشرفت رسانه است. ابزاری که در عصر کنونی به مهم ترین عنصر تحولات جهانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی رسانه های هر جامعه باید با توجه به مسئولیت اجتماعی فردی و جمعی در مقابل تحولات واکنش مناسبی نشان بدهند.

در شرایط کنونی جامعه ایران با چند چالش مهم و کلیدی مواجه است. این در حالی است که کشور در دوران انتقال دولت از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم قرار دارد و هنوز رویکرد دولت آینده در زمینه های مختلف مشخص نیست.یکی از مهم ترین چالش های کنونی کشور وضعیت نامناسب معیشتی و اقتصادی مردم و انباشته شدن مشکلات است که از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می کند.در چنین شرایطی رسانه ها از یک جهت باید نسبت به تغییر قدرت وانتخاب مدیران جدید کشور حساسیت داشته باشند و از سوی دیگر صدای مردمی باشند که در وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. تنها رسانه به دلیل ویژگی های چند وجهی  که دارد می تواند در نقطه تقاطع این دو رویکرد قرار بگیرد. به همین دلیل اهمیت رسانه در این زمینه تعیین کننده است.

چالش دیگری که امروز ساحت های مختلف اجتماعی،اقتصادی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده تشدید بحران کرونا و تلفات جانی زیادی است که این بیماری در کشور ایجاد کرده است.این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که بسیاری از کشورهای جهان در حال فراهم کردن زمینه های جشن پایان کرونا هستند و مردم خود را واکسینه کرده اند.در این زمینه نیز رسانه نقش تعیین کننده ای دارد. از یک سو رسانه ابزاری برای مسئولان جامعه است تا  افکار عمومی را در جریان تصمیمات خود قرار بدهند و مردم را به همیاری بیشتر دعوت کنند و از سوی دیگر صدای مردمی است که از مسئولان تقاضا دارند با فراهم کردن شرایط خرید واکسن و در صورت نیاز قرنطینه از چالش کرونا عبور کنند.در نتیجه رسانه ها امروز در جامعه ایران در یک گلوگاه حیاتی بین تغییر قدرت،تحولات اجتماعی و سلامت مردم قرار گرفته اند. قرار گرفتن در چنین گلوگاهی تنها با ویژگی های رسانه سازگاری دارد و بقیه ابزارها فاقد چنین ویژگی هستند.با این وجود تنها مفهومی که می تواند به صورت دقیق رویکرد رسانه را در مواجهه با چنین بحران های تببین کند مفهوم مسئولیت اجتماعی است.

تنها با اتکا به مسئولیت اجتماعی است که رسانه می توان در چنین بزنگاه های حساسی نقش آفرینی کند و در چشم انداز آینده یک جامعه تأثیرگذار باشد.

شاید مفهوم مسئولیت اجتماعی در ماهیت رسانه مستتر باشد و به صورت آشکار مشخص نباشد اما یکی از محرک های اصلی رسانه و خبرنگاران در یک جامعه مسئولیت اجتماعی است که نسبت به فرد و جامعه خود احساس می کنند.مفهموم مسئولیت اجتماعی در جامعه ایران به خوبی تبیین و تشریح نشده و به همین دلیل به یک پارادایم غالب فکری و اجتماعی در مناسبات فرهنگی و اجتماعی جامعه تبدیل نشده است.این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این اتفاق رخ داده و مسئولیت اجتماعی به عنوان یک اهرم جلو برنده در تحولات اجتماعی،فرهنگی و سیاسی قلمداد می شود.در چنین شرایطی نیز رسانه نقش تعیین کننده ای دارد. علی رغم اینکه مفهوم مسئولیت اجتماعی در ماهیت رسانه مستتر است اما رسانه یکی از ابزارهای مهمی است که می تواند مفهوم مسئولیت اجتماعی را به یک پارادایم غالب اجتماعی تبدیل کند.

کارکردهای مسئولیت اجتماعی به اندازه ای در زندگی جمعی یک جامعه حایز اهمیت است که می تواند مسیر یک جامعه را تغییر بدهد و رسانه در زمینه آگاهی بخشی درباره این کارکردها نقش تعیین کننده ای دارد.بدون تردید تلاقی و هماهنگی مسئولیت اجتماعی و رسانه در بحران های کنونی کشور می تواند زمینه ساز گشایش های مهمی در چشم انداز آینده کشور شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.