وب سایت سیدرضا جمشیدی

مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی

مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در یادداشت جدید خود آورده است: مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی دو مفهومی هستند که می توانند در مسیر حرکت یک جامعه به هم کمک کنند.

مسئولیت اجتماعی

 

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی به نقل از دانستنی انلاین، سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و کنشگر اجتماعی در یادداشت خود آورده است:

مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی دو مفهومی هستند که می توانند در مسیر حرکت یک جامعه به هم کمک کنند.به همین دلیل در ابتدا لازم می دانم دو مفهوم را به صورت مجزا تعریف کنم و کاربرد هر یک را عنوان کنم و سپس به اشتراکات و قرابت های معنایی این دو مفهوم بپردازم.مسئولیت اجتماعی یک مفهوم فراگیر است که شامل مسئولیت های فردی و جمعی در یک جامعه می شود. امروزه این مفهوم مورد توجه بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و جزئی از ساختارهای مدیریتی بنگاه های اقتصادی به شمار می رود.

 

مسئولیت اجتماعی همه مسئولیت های فرایند چالش به فرصت در سطح جامعه را در برمی گیرد و می تواند در ساحت های مختلف اجتماعی نقش آفرینی کند و چالش های فردی و جمعی را به فرصت تبدیل کند. از سوی دیگر ادغام اجتماعی روندیست که در طول آن تازه‌واردان یا اقلیت‌ها در درون ساختار جامعه میزبان ترکیب می‌شوند. ادغام اجتماعی درکنار ادغام اقتصادی و ادغام هویتی ابعاد سه‌گانه‌ایست که تازه‌واردان به یک جامعه جدید تجربه می‌کنند. میزان بالای ادغام اجتماعی به کم کردن فواصل اجتماعی بین گروه‌ها و افزایش هرچه بیشتر ارزشها و رفتارهای سازگارتر کمک می‌کند.ادغام اجتماعی گردآوری گروه‌های مختلف قومی صرف نظر از زبان، طبقه، باورها، و… بدون آنکه هویتشان را از دست بدهند را در بر می گیرد.

این رویکرد باعث می‌شود که تمام مناطق به حیات اجتماعی دسترسی پیدا کنند و تبعیض ها را از بین برود.در این پروسه مسئولیت اجتماعی در بعد فردی و جمعی نقش دارد و می تواند در فرایند ادغام اجتماعی در سه بعد اجتماعی،اقتصادی و هویتی نقش آفرینی داشته باشد.در بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی نسبت به ادغام اجتماعی برای افراد جامعه هم نقش فردی در نظر می گیرد و هم نقش جمعی.

مسئولیت اجتماعی در بعد فردی باعث می شود افراد جامعه به صورت خودبنیاد و با اتکا به وظایف شهروندی و انسانی خود پروسه ادغام را تسهیل کنند و پذیرای گروه های جدید اجتماعی در جامعه میزبان باشند.

از سوی دیگر در بعد جمعی همه افراد جامعه می توانند روی پذیرش همراه با احترام گروه های جدید اجتماعی اجماع کنند و با وفاق اجتماعی زمینه این پذیرش را به وجود بیاورند.مسئولیت اجتماعی همچنین می تواند ابتکار عمل اجتماعی را در زمینه ادغام اجتماعی افزایش بدهد.

ابتکار عمل اجتماعی شامل دامنه ای از فعالیتها برای حرکت دادن و توانبخشی به جوامع پناهنده میباشد. این ابتکارات، بر پایه تحصیلات، مهارت و ظرفیت جمعیت تحت تاثیر ایجاد شده و با هدف تقویت توانمندیها برای مدیریت بحران، محافظت از خود و پیدا کردن راه حل برای مشکلات ارائه می شوند.رویکرد دوم به ارتباط مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی در زمینه اقتصادی توجه می کند. در این موضوع پای بنگاه های اقتصادی به میان می آید و شرکت ها و برندهای اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند. بنگاه های اقتصادی با توجه به نیازهای گروه های جدید که در ادغام اجتماعی به جامعه میزبان وارد شده اند تلاش می کنند نیازهای آنها را برآورده کنند و علاوه براینکه فشارهای اقتصادی جامعه میزبان را کاهش می دهند به گروه های جدید نیز کمک می کنند.

 

 

در نتیجه سودی که بنگاه های اقتصادی به دست می آورند به صورت همزمان به جامعه میزبان و گروه های جدید و در نهایت کل جامعه می رسد که یک بازی «برد- برد» را به وجود می آورد. در این بازی «برد- برد» همه گروه ها ذینفع هستند و در نهایت نیز جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.

 

در این پروسه آنچه بیش از همه به چشم می خورد انسجام و وفاق اجتماعی است که می تواند سرمایه اجتماعی یک جامعه را ارتقا بدهد.در رویکرد سوم مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی در زمینه هویتی به یک هم پوشانی درباره گروه های جدید دست پیدا می کند.بدون تردید مهم ترین چالش ادغام اجتماعی موضوع هویت است و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است.

گروه های جدید که عمدتأ از هویت های متفاوتی برخوردار هستند برای جذب شدن در جامعه میزبان با چالش هایی مانند زبان،فرهنگ و آداب ورسوم متفاوت مواجه هستند و به همین دلیل کار پذیرش آنها در جامعه میزبان به راحتی امکان پذیر نیست.

در اینجا مسئولیت اجتماعی می تواند گره گشا باشد و زمینه های قرابت هویتی و معنایی را در بین گروه های جدید و جامعه میزبان ایجاد کند.مهم ترین کاری که مسئولیت اجتماعی در این زمینه می تواند انجام دهد این است که تلاش کند در منظومه هویتی و فرهنگی گروه های جدید و جامعه میزبان روی اشتراکات تأکید کند و براساس اشتراکات ونه تفاوت ها کار را جلو ببرد. در چنین شرایطی تفاوت های فرهنگی و هویتی در اولویت های بعدی قرار می گیرد و به عنوان یک مانع بزرگ در مسیر قرار نخواهد گرفت.

نکته دیگر اینکه مسئولیت اجتماعی می تواند از ظرفیت های فرهنگی متعالی جامعه میزبان مانند نوع دوستی و انسان دوستی کمک بگیرد و تفاوت ها و تعارض های قومیتی و فرهنگی را در ارزش های متعالی جامعه میزبان هضم کند.لازم به ذکر است مسئولیت اجتماعی به عنوان یک پارادایم مهم فکری و اجتماعی در جهان امروز می تواند در ساحت های مختلف اجتماعی ورود کند و چالش ها را به فرصت تبدیل کند.

غنای مفهومی و کارکردهای ویژه اجتماعی باعث شده که بتوان این مفهوم را در فرایندهای مختلف اجتماعی در راستای رسیدن جامعه به توسعه پایدار استفاده کرد. به همین دلیل نیز در جوامعی که این مفهوم به یک پاردایم غالب اجتماعی تبدیل شده چالش های اجتماعی کاهش پیدا کرده و زمینه برای توسعه پایدار فراهم شده است.

با توجه به روند جهانی شدن و رویکرد جهان وطنی برای ملت های جهان مسئولیت اجتماعی می تواند درباره موضوعاتی مانند ادغام اجتماعی نقش تعیین کننده ای را ایفا کند.

 

 

سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و کنشگر اجتماعی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.