تولید فرهنگ در سال رونق تولید

مقام معظم رهبری امسال را با نام «رونق تولید» نامگذاری کرده اند که نشان از در اولویت بودن نگاه به تولید و توان داخلی و دوری از نگاه به بیروند مرزهای کشور دارد. این نگاه چند سالی است که در شعارهایی که توسط رهبر انقلاب اسلامی بیان می شود٬ به چشم می خورد. هر چند …

تولید فرهنگ در سال رونق تولید ادامه »