وب سایت سیدرضا جمشیدی

رسانه مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی فردی و آموزش فرهنگ

مسئولیت اجتماعی دیگر واژه ای فانتزی نیست و بعنوان تفکر، اصل بقا و ارتقا جامعه در نظر گرفته می شود. مسئولیت اجتماعی به بیان ساده تعهد اخلاقی و نانوشته فردی و تشکیلاتی است که برای ارتقا رفاه اجتماعی پویا باید به آن توجه کرد.افرادجامعه باید با شناخت و آگاهی از موضوعات و مشکلات اجتماعی، خود …

مسئولیت اجتماعی فردی و آموزش فرهنگ ادامه »

پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی برپایه مسئولیت اجتماعی

پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی برپایه مسئولیت اجتماعی مدیریت مسئولیت اجتماعی: از کلیه سازمان ها، نهادها و شرکت هایی که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در مقابل شیوع ویروس کرونا خدماتی را به جامعه و شهروندان می رسانند، دعوت می شود در پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی برپایه مسئولیت اجتماعی شرکت کنند. به گزارش …

پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی برپایه مسئولیت اجتماعی ادامه »