وب سایت سیدرضا جمشیدی

اخبار

در راستای توسعه و ترویج مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار صورت گرفت؛امضای تفاهم نامه همکاری بین رسانه مسئولیت اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران

  «رسانه مسئولیت اجتماعی»:در راستای توسعه و ترویج مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار تفاهم نامه همکاری بین رسانه مسئولیت اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران امضا شد. براساس این تفاهم نامه همکاری در تحقق اهداف کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران و فعالیت های فرهنگی ، ترویجی، توسعه اطلاع رسانی،دریافت و انتشار گزارشات و اقدامات مسئولیت …

در راستای توسعه و ترویج مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار صورت گرفت؛امضای تفاهم نامه همکاری بین رسانه مسئولیت اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران ادامه »

انتصاب مدیر مسئول رسانه مسئول اجتماعی به عنوان رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی انجمن روابط عمومی ایران

  به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی: رئیس انجمن روابط عمومی ایران و با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار در کشور و اهمیت ترویج این مفهوم در رسانه ها و افکار عمومی جامعه سید رضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی را به عنوان رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار انجمن روابط …

انتصاب مدیر مسئول رسانه مسئول اجتماعی به عنوان رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی انجمن روابط عمومی ایران ادامه »