وب سایت سیدرضا جمشیدی

سیدرضا جمشیدی

سیدرضا جمشیدی به عنوان کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران منصوب شد.

سیدرضا جمشیدی به عنوان کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران منصوب شد. سیدرضا جمشیدی کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی شد به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سیدرضا جمشیدی با حکم رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بنگاه ها به عنوان کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی …

سیدرضا جمشیدی به عنوان کارشناس کمیته کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران منصوب شد. ادامه »

مشخص شدن نتیجه انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات

مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات ساعت ۱۰ صبح امروز براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات انجام شد و پدرام پاک آئین همانند دور قبل با برتری بالا نسبت به نامزدهای دیگر، ۱۴۱۳ رای را به خود اختصاص داد. به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، مرحله دوم …

مشخص شدن نتیجه انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات ادامه »