مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی

مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در یادداشت جدید خود آورده است: مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی دو مفهومی هستند که می توانند در مسیر حرکت یک جامعه به هم کمک کنند.

مسئولیت اجتماعی

 

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی به نقل از دانستنی انلاین، سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و کنشگر اجتماعی در یادداشت خود آورده است:

مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی دو مفهومی هستند که می توانند در مسیر حرکت یک جامعه به هم کمک کنند.به همین دلیل در ابتدا لازم می دانم دو مفهوم را به صورت مجزا تعریف کنم و کاربرد هر یک را عنوان کنم و سپس به اشتراکات و قرابت های معنایی این دو مفهوم بپردازم.مسئولیت اجتماعی یک مفهوم فراگیر است که شامل مسئولیت های فردی و جمعی در یک جامعه می شود. امروزه این مفهوم مورد توجه بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و جزئی از ساختارهای مدیریتی بنگاه های اقتصادی به شمار می رود.

 

مسئولیت اجتماعی همه مسئولیت های فرایند چالش به فرصت در سطح جامعه را در برمی گیرد و می تواند در ساحت های مختلف اجتماعی نقش آفرینی کند و چالش های فردی و جمعی را به فرصت تبدیل کند. از سوی دیگر ادغام اجتماعی روندیست که در طول آن تازه‌واردان یا اقلیت‌ها در درون ساختار جامعه میزبان ترکیب می‌شوند. ادغام اجتماعی درکنار ادغام اقتصادی و ادغام هویتی ابعاد سه‌گانه‌ایست که تازه‌واردان به یک جامعه جدید تجربه می‌کنند. میزان بالای ادغام اجتماعی به کم کردن فواصل اجتماعی بین گروه‌ها و افزایش هرچه بیشتر ارزشها و رفتارهای سازگارتر کمک می‌کند.ادغام اجتماعی گردآوری گروه‌های مختلف قومی صرف نظر از زبان، طبقه، باورها، و… بدون آنکه هویتشان را از دست بدهند را در بر می گیرد.

این رویکرد باعث می‌شود که تمام مناطق به حیات اجتماعی دسترسی پیدا کنند و تبعیض ها را از بین برود.در این پروسه مسئولیت اجتماعی در بعد فردی و جمعی نقش دارد و می تواند در فرایند ادغام اجتماعی در سه بعد اجتماعی،اقتصادی و هویتی نقش آفرینی داشته باشد.در بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی نسبت به ادغام اجتماعی برای افراد جامعه هم نقش فردی در نظر می گیرد و هم نقش جمعی.

مسئولیت اجتماعی در بعد فردی باعث می شود افراد جامعه به صورت خودبنیاد و با اتکا به وظایف شهروندی و انسانی خود پروسه ادغام را تسهیل کنند و پذیرای گروه های جدید اجتماعی در جامعه میزبان باشند.

از سوی دیگر در بعد جمعی همه افراد جامعه می توانند روی پذیرش همراه با احترام گروه های جدید اجتماعی اجماع کنند و با وفاق اجتماعی زمینه این پذیرش را به وجود بیاورند.مسئولیت اجتماعی همچنین می تواند ابتکار عمل اجتماعی را در زمینه ادغام اجتماعی افزایش بدهد.

ابتکار عمل اجتماعی شامل دامنه ای از فعالیتها برای حرکت دادن و توانبخشی به جوامع پناهنده میباشد. این ابتکارات، بر پایه تحصیلات، مهارت و ظرفیت جمعیت تحت تاثیر ایجاد شده و با هدف تقویت توانمندیها برای مدیریت بحران، محافظت از خود و پیدا کردن راه حل برای مشکلات ارائه می شوند.رویکرد دوم به ارتباط مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی در زمینه اقتصادی توجه می کند. در این موضوع پای بنگاه های اقتصادی به میان می آید و شرکت ها و برندهای اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند. بنگاه های اقتصادی با توجه به نیازهای گروه های جدید که در ادغام اجتماعی به جامعه میزبان وارد شده اند تلاش می کنند نیازهای آنها را برآورده کنند و علاوه براینکه فشارهای اقتصادی جامعه میزبان را کاهش می دهند به گروه های جدید نیز کمک می کنند.

 

 

در نتیجه سودی که بنگاه های اقتصادی به دست می آورند به صورت همزمان به جامعه میزبان و گروه های جدید و در نهایت کل جامعه می رسد که یک بازی «برد- برد» را به وجود می آورد. در این بازی «برد- برد» همه گروه ها ذینفع هستند و در نهایت نیز جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.

 

در این پروسه آنچه بیش از همه به چشم می خورد انسجام و وفاق اجتماعی است که می تواند سرمایه اجتماعی یک جامعه را ارتقا بدهد.در رویکرد سوم مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی در زمینه هویتی به یک هم پوشانی درباره گروه های جدید دست پیدا می کند.بدون تردید مهم ترین چالش ادغام اجتماعی موضوع هویت است و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است.

گروه های جدید که عمدتأ از هویت های متفاوتی برخوردار هستند برای جذب شدن در جامعه میزبان با چالش هایی مانند زبان،فرهنگ و آداب ورسوم متفاوت مواجه هستند و به همین دلیل کار پذیرش آنها در جامعه میزبان به راحتی امکان پذیر نیست.

در اینجا مسئولیت اجتماعی می تواند گره گشا باشد و زمینه های قرابت هویتی و معنایی را در بین گروه های جدید و جامعه میزبان ایجاد کند.مهم ترین کاری که مسئولیت اجتماعی در این زمینه می تواند انجام دهد این است که تلاش کند در منظومه هویتی و فرهنگی گروه های جدید و جامعه میزبان روی اشتراکات تأکید کند و براساس اشتراکات ونه تفاوت ها کار را جلو ببرد. در چنین شرایطی تفاوت های فرهنگی و هویتی در اولویت های بعدی قرار می گیرد و به عنوان یک مانع بزرگ در مسیر قرار نخواهد گرفت.

نکته دیگر اینکه مسئولیت اجتماعی می تواند از ظرفیت های فرهنگی متعالی جامعه میزبان مانند نوع دوستی و انسان دوستی کمک بگیرد و تفاوت ها و تعارض های قومیتی و فرهنگی را در ارزش های متعالی جامعه میزبان هضم کند.لازم به ذکر است مسئولیت اجتماعی به عنوان یک پارادایم مهم فکری و اجتماعی در جهان امروز می تواند در ساحت های مختلف اجتماعی ورود کند و چالش ها را به فرصت تبدیل کند.

غنای مفهومی و کارکردهای ویژه اجتماعی باعث شده که بتوان این مفهوم را در فرایندهای مختلف اجتماعی در راستای رسیدن جامعه به توسعه پایدار استفاده کرد. به همین دلیل نیز در جوامعی که این مفهوم به یک پاردایم غالب اجتماعی تبدیل شده چالش های اجتماعی کاهش پیدا کرده و زمینه برای توسعه پایدار فراهم شده است.

با توجه به روند جهانی شدن و رویکرد جهان وطنی برای ملت های جهان مسئولیت اجتماعی می تواند درباره موضوعاتی مانند ادغام اجتماعی نقش تعیین کننده ای را ایفا کند.

 

 

سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و کنشگر اجتماعی

چاپ آگهی مزایده اموال و املاک مازاد نهادهای دولتی و عمومی

قانون همه دستگاه‌های دولتی و عمومی را موظف کرده خانه‌های سازمانی و اموال و املاک مازاد را از طریق مزایده وارد بازار مسکن کنند.

مزایده

دولت در دی ماه ۹۸  آیین‌نامه اجرایی واگذاری اموال و املاک غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های اجرایی را به وزارت اقتصاد و سازمان‌های برنامه و بودجه و اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد.

سیاست فروش املاک و اموال مازاد در اختیار دولت، یکی از روش‌های جایگزینی در بودجه سالانه دولت ایران پس از اعمال تحریم‌ها و کاهش محسوس سطح درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام است.

آیین‌نامه جدید مصوب دولت به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد از طریق واحدهای ستادی و استانی خود اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی دستگاه مربوط به‌صورت کلی یا جزئی از طریق اجاره بلندمدت، انتشار صکوک اجاره، ترهین و توثیق، مولدسازی کرده یا به فروش برساند.

مزایده املاک مازاد متعلق به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، شامل آپارتمان‌های مسکونی و اداری و تجاری و زمین می شود.

در حال حاضر اجرای مقررات مربوط به الزام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به فروش املاک مازاد در دستور کار بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی قرار گرفته است. عرضه این املاک اغلب از طریق انتشار آگهی مزایده صورت می گیرد.

چاپ آگهی مزایده اموال مازاد نهادهای دولتی توسط شبکه پذیرش آگهی

شبکه پذیرش آگهی آمادگی دارد آگهی مزایده املاک دستگاه‌های دولتی و عمومی را در روزنامه های سراسری، منطقه ای، استانی و نشریات تخصصی به چاپ برساند.

چاپ آگهی مزایده در همه روزنامه های سراسری (مانند روزنامه ایران، همشهری، دنیای اقتصاد، اطلاعات، جام جم و …) از طریق شبکه پذیرش آگهی انجام می گیرد.

می‌توانید در سایت شبکه پذیرش آگهی، در قسمت تعرفه نشریات و روزنامه های سراسری، نشریات و روزنامه های استانی و مجلات و نشریات تخصصی با اطلاع از تعرفه‌ آگهی‌های صفحات مختلف این نشریه ها، سفارش آگهی خود را جهت انتشار ثبت کنید. کارشناسان ما با شما تماس می‌گیرند و درباره چگونگی ارائه اطلاعات و مدارک، راهنمایی‌های لازم را انجام می‌دهند.

 

بازتاب اقدامات هم‌راستا با مسئولیت اجتماعی در دانستنی‌آنلاین

از کلیه سازمان ها، نهادها و شرکت هایی که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در مقابل شیوع ویروس کرونا خدماتی را به جامعه و شهروندان می رسانند، دعوت می شود در پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی برپایه مسئولیت اجتماعی شرکت کنند.

دانستنی آنلاین

 

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، شیوع گسترده ویروس مرگبار کرونا تبدیل به یک بحران اجتماعی شده است. این بحران موقعیتی را فراهم کرده تا لزوم پیگیری و عمل به مسئولیت های اجتماعی از سوی سازمان ها، شرکت ها و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی بیش از پیش عیان شود.

در این شرایط برخی از بنگاه های تجاری و اقتصادی یا نهادهای مردمی خود را همراه و همگام با ملت می دانند و سعی در یاری رسانی مادی یا غیر مادی به هم وطنان خود دارند. این سازمان ها هم در برابر کارکنان خود و هم در برابر جامعه و هم در برابر ذی نفعان و مشتریان مسئولیتی را که شاید وظیفه قانونی آنان نیست اما عملی اخلاقی است، به اجرا می گذارند.

 

دانستنی‌آنلاین اقدامات هم‌راستا با مسئولیت اجتماعی را منتشر می کند

پایگاه خبری دانستنی‌آنلاین نیز به عنوان یک رسانه وظیفه خود می داند تا اقدامات ماثر این سازمان ها را بازنشر دهد و به اطلاع عموم برساند تا این اقدامات هم الگویی باشد برای دیگر سازمان ها و هم بازتابی باشد از همبستگی ملی برای گذر از این بحران اجتماعی.

از سوی دیگر در این شرایط که جامعه با شنیدن روزانه اخبار منفی از آمارهای تلفات یا مبتلایان به این ویروس در سطح کشور و حتی دنیا دچار ترس و اضطراب و التهاب شده است، شنیدن خبرها و گزارشاتی از این اتحاد ملی و همستگی عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

چنانچه به گفته کارشناسان تخریب موج منفی این اخبار گاه از زیان خود بیماری بیشتر است. ترس، اضطراب و استرس باعث ضعیف شدن ایمنی بدن می شود و از عوامل تشدید کننده بیماری کروناست.

دانستنی‌آنلاین در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود سعی دارد با بازتاب فعالیت های مردمی و سازمانی برای مقابله با ویروس کرونا، نقشی مثبت در کاهش نگرانی شهروندان ایفا کند.

بر همین اساس دانستنی آنلاین از کلیه سازمان ها، نهادها و شرکت هایی که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در مقابل شیوع ویروس کرونا خدماتی را به جامعه و شهروندان می رسانند، دعوت می کند اقدامات خود را جهت انتشار در این پایگاه ارسال نمایند.

شماره تلگرام: ۰۹۳۰۳۴۴۶۸۳۶

شماره واتساب: ۰۹۳۹۷۴۱۵۲۰۵

آدرس ایمیل: www.danestanyonline@gmail.com

 

سیدرضا جمشیدی       

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

پایگاه خبری دانستنی آنلاین

 

آگهی تسلیت چیست؟

آگهی تسلیت یکی از رایج ترین آگهی های اطلاع‌رسانی است که در روزنامه‌ها و نشریات منتشر می‌شود.

نمونه آگهی تسلیت

آگهی تسلیت برای انتشار آگهی و دلداری و همراهی با افراد بازمانده شخص فوت شده در روزنامه منتشر می‌شود. در واقع آگهی دهنده با منتشر کردن آگهی تسلیت ارادت خود را به فرد فوت شده اعلام کرده و به صورت رسمی بازماندگان را دلداری نموده و خود را در غم بازماندگان شخص شریک می‌نماید .

آگهی تسلیت به جز همراهی و همدری با افراد بازمانده، نقش اطلاع رسانی نیز ایفا می‌کند و خوانندگان روزنامه و مخاطبین را در جریان فوت فرد مورد نظر قرار می‌دهد .

آگهی‌های تسلیت معمولا در صفحه اول روزنامه‌ها و در کادر کوچک منتشر می‌شوند مگر اینکه متوفی فرد خاصی باشد و از طرف ذی‌نفعان و دوستاران وی تصمیم به درج آگهی تسلیت با شرح حال فرد فوت شده گرفته شود. در این صورت نیاز است آگهی در ابعاد بزرگتری منتشر شود که معمولا این گونه آگهی‌ها امضاء‌کنندگان متعددی دارند. مانند فوت یکی از سران کشور، صاحبان برندها و کسب کارهای بزرگ، افراد علمی و شاخص کشور، افراد مشهور،  پیش کسوتان،  چهره‌های ماندگارو… .

در آگهی تسلیت معمولا مخاطب یا مخاطبین خاص آگهی‌دهنده به عنوان تیتر آگهی، پیام تسلیت، عکس مرحوم و مشخصات فوت شده (نسبت به مقام و رتبه علمی وکاری) و نام امضا یا امضا کنندگان درج می‌شود.

برای سفارش چاپ آگهی تسلیت در نشریات مختلف می توانید به شبکه پذیرش آگهی مراجعه کنید.

بازاریابی رسانه، جذب مخاطب و کارآمدی

بازاریابی علم است که روش های ارتباط با مشتریان برای رفع نیازهای واقعی و بعضا کاذب آنها را شامل می شود و با تکنیک های خاص مانند تحلیل بازار و نیازسنجی نوع روش ها و روش رسیدن به استانداردهای تعریف شده در جهت هدف غایی را ارائه می دهد.

بازاریابی

 

در بازاریابی باید به چند موضوع توجه کرد که از جمله آنها شناخت اصول پایه بازاریابی در این علم است که یکی از محورهای اصلی فعالیت اقتصادی محسوب میشود. در بازاریابی محصول از کالا گرفته تا خدمات، باید اصول و روش‌های علم بازاریابی تکنیکال بادقت مطالعه شود و بر اساس داده های موجود در بخش تجربی، اندازه گیری شده و راهکارها تدوین و اجرا شود.

بازاریابی رسانه‌ای نوعی بازاریابی خدماتی است که به فروش اطلاع رسانی و نیازهای اطلاعاتی مخاطب توجه دارد و اطلاع رسانی متناسب با نیاز مخاطب را در بر می گیرد.

درجهت عرضه خدمات به مخاطب، باید شناخت کامل از مخاطب، روش‌های ارتباط با آن، تولید نیاز و برطرف کردن نیاز را بررسی کرده و بر اساس داده های به دست آمده، اقدامات موثر انجام داد.

در این مطلب بر آن هستیم تولید و عرضه محتوا به عنوان یک خدمت رسانه ایی مورد تحلیل بررسی قرار دهیم و به عبارت درست تر چهار محور اصلی به عنوان آمیخته بازایابی که به چهار p معروف است را بر اساس بازاریابی خدمات رسانه تدوین کنیم.

باید در نظر داشت که یکی از مهم ترین فاکتورهای جذب مخاطب جنس مشتری است که قبل از هر فعالیتی باید به آن توجه کرد . عواملی مانند گروه سنی، جنسیت، گرایش ها، علاقمندی ها، فرهنگ و آداب رسوم، نحوه دریافت اطلاعات و مواردی از این قبیل فاکتورهای اولیه شناخت مشتری و مخاطب است .

محصول

اولین گام اصول بازاریابی محصول است که در این مطلب محصول، محتوای تولید شده از سوی نویسندگان و خبرنگاران و مراکز و افراد تولید کننده مطلب است.

P1– کلمات کلیدی:  بازاریابی   marketing، محصول  product، محتوا  content، نویسندگان writers

هزینه

این محصول باید دارای ویژگی های خاصی باشد که مخاطبین  هدف از بین محتواها و اخبارمنتشرشده مطالب و محتوای تولید شده این رسانه را ترجیح دهند و زمان که گرانبهاترین سرمایه است را دراختیار رسانه گذاشته و برای تهیه این محتوا هزینه بپردازند. غیر از زمان، این هزینه با خرید نشریات مکتوب و سنتی و با هزینه های اینترنتی حق الزحمه مطلب تولید شده را پرداخت کنند. بر این اساس هر رسانه ای که مطلب و محتوای پربارتر و با ارزش تری داشته باشد، مخاطب آن رسانه را برای گرفتن اطلاعات خود انتخاب می کند.

P2-کلمات کلیدی: مخاطبین  audiences، ویژگی ها  features، رسانه  media، ترجیح perfer

 کانال توزیع

محصول هر رسانه تولید و انتشار محتواست که باید به وسیله کانال ارتباطی خاص خود به مخاطب منتقل شده و با برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی او، مخاطب را جذب رسانه کند. همچنین رسانه ای که به عنوان کانال توزیع محتوا فعالیت می کند باید با کیفیت، سرعت، دقت و صداقت محتوای تولید شده را در اختیار مخاطب قرار دهد.

زمان عرضه ،نوع محتوا،رسانه عرضه محتوا و علاقمندی، مخاطب، بخشی از عواملی است که مورد توجه عرضه محتوا قرار می گیرد .

P3 –کلمات کلیدی: ابزارهای ارتباطی Communication tools، کانال توزیع Distribution channels، رسانه media، علاقمندی مخاطب Audience interest

ترویج

در هر فعالیت تولیدی و خدماتی , بخش معرفی وتبلیغات و روابط عمومی یک مرحله در حوزه بازاریابی است. رسانه برای ایجاد ارتباط با مخاطبین باید برند خودرا در مراکزمهم  تصمیم گیری و تولید خبر و رویداد معرفی نماید و از طریق روابط عمومی مناسب و برگزاری رویدادها و حضور درتشکل های صنفی و خبری، رسانه و برند خود را معرفی کند. همچنین ارتباط موثری با مراکز تولید محتوا و خبر ایجاد کند و باتولید محتوای مخاطب پسند و تبلیغات مناسب رسانه را برای عموم مردم جذاب کند تا مخاطب با پیگیری اخبار و رویداد مشتری آن رسانه شود.

P4  – کلمات کلیدیبرند brand، مراکز تصمیم گیر Decision Making Centers، رویدادها events، روابط عمومی public relations، صنف class، تبلیغات Advertising

سرمایه اقتصادی هر رسانه مشتریان و مخاطبین رسانه است. تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم منافع و درآمد برای رسانه ایجاد می‌کند و تیم بازاریابی رسانه با استفاده از  فرصت های به دست آمده از طریق مخاطبین وذینفعان  به تولید و گسترش بازار و کسب در آمد بپردازند.

در کل اگر این اصول در بازایابی رسانه رعایت شود به راحتی می توان امیدوار بود که رسانه جایگاه خود را به عنوان یک برند پیدا کرده و علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی، به سودآوری نیز دست پیدا می کند.

تولید فرهنگ در سال رونق تولید

مقام معظم رهبری امسال را با نام «رونق تولید» نامگذاری کرده اند که نشان از در اولویت بودن نگاه به تولید و توان داخلی و دوری از نگاه به بیروند مرزهای کشور دارد. این نگاه چند سالی است که در شعارهایی که توسط رهبر انقلاب اسلامی بیان می شود٬ به چشم می خورد. هر چند شعار رونق هر چند شعار رونق تولید در ظاهر و نگاه سطحی مسائل مالی و اقتصادی را در ذهن متبادر می کند اما تولید تنها به صنعت و تولیدات اقتصادی منتهی نمی شود و در مباحث فرهنگی و هنری که بیشتر نگاه خدماتی دارد هم نمود پیدا می کند.
رونق تولید
در حقیقت هر آنچه را که از ذهن بیرون بیاید و ایده خلاق و اجرایی در هر بخش اعم از اقتصادی٬ فرهنگی٬هنری٬ اجتماعی و … باشد می توان در زمره شکوفایی تولید در نظر گرفت. چراکه هر موسسه و بنگاه اقتصادی علاوه بر تولید و فعالیت اقتصادی٬ تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز بر جامعه خواهد داشت. اینکه یک مجموعه اعم از اقتصادی٬ فرهنگی ٬ اجتماعی٬ آموزشی یا ورزشی فعالیت می کند این فعالیت دو هدف عمده دارد که هدف اول فعالیت٬ خود و زیر مجموعه ها را در نظر می گیرد و هدف دوم به توسعه و پیشرفت کشور می انجامند. در یک رسانه هم وضع به همین صورت است. تولید محتوا و تهیه خبر باید در راستای توسعه و پیشرفت جامعه باشد و این محتوا باید در نهایت به توسعه داخلی و کشور منجر شود. بر همین اساس رسانه و بخش تولیدی- خدماتی باید همسو حرکت کنند تا ایده های خاق و طرح های
اجرایی صنعتی و خدماتی که قابلیت سرمایه گذاری توسط واحدهای تولیدی و خدماتی را دارد ٬ با شناسایی فرصت مناسب٬ در رسانه معرفی شود. اگر در نظر بگیریم که رسانه ها می توانند در موضوع رونق تولید موثر واقع شوند در مرحله نخست باید به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسامی، بیماری ترجیح کالای خارجی در جامعه درمان پیدا کند و الگوی مصرف به نفع کالای داخلی تغییر پیدا کند که این
مهم به فرهنگسازی و فرهنگ افزایی عمومی نیاز دارد و نقش اصحاب رسانه و رسانه ها در تولید محتوای مرتبط با آن موضوع بسیار پررنگ است که البته
باید با دیده تکلیفی انجام شود. از سوی دیگر سوق دادن نگاه تولیدکنندگان به انتظارات مردم و آشنایی آنان با توجهات مخاطبان موضوع دیگری است که رسانه ها می توانند با تولید محتوای مناسب به آن کمک کنند. در حقیقت رسانه ها با تولید محتوایی که در آن نظرات مردمی منعکس شده باشد به تولید کنندگان کمک می کنند که متناسب با تقاضا تولید کنند تا بدین صورت عرضه و تقاضا از نظر ایده با هم همخوانی داشته باشد. نکته پایانی اینکه رسانه خود یک مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه ای که درآن نفس می کشد دارد. این مسئولیت اجتماعی در سال رونق تولید با توجه به تکلیف مشخص شده باید دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده را در حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی به هم برساند. به این صورت که با تولید محتوای مناسب و موثر تولید کننده را ترغیب به توجه به نیاز مصرف کننده و مصرف کننده را ترغیب به استفاده و گرایش به تولید داخلی کند. نگاه تخصصی در تولید محتوا در رسانه مانند ایده های رونق تولید که رهبری به آن تاکید کردند حلقه مفقوده رسانه های ماست که باید توجه ویژه ای به آن شود تا بهترین نتیجه ممکن در این سال حاصل آید. به این ترتیب رونق تولید ٬ فرهنگ رسانه ای جامعه شده و خود رسانه همان شعار رونق تولید را در بخش فرهنگی و تولید محتوا به بهترین نحو انجام می دهد.