پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی برپایه مسئولیت اجتماعی

پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی برپایه مسئولیت اجتماعی مدیریت مسئولیت اجتماعی: از کلیه سازمان ها، نهادها و شرکت هایی که در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در مقابل شیوع ویروس کرونا خدماتی را به جامعه و شهروندان می رسانند، دعوت می شود در پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی برپایه مسئولیت اجتماعی شرکت کنند. به گزارش […]

مشخص شدن نتیجه انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات

مرحله دوم هجدهمین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات ساعت ۱۰ صبح امروز براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات انجام شد و پدرام پاک آئین همانند دور قبل با برتری بالا نسبت به نامزدهای دیگر، ۱۴۱۳ رای را به خود اختصاص داد. به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، مرحله دوم […]