تندیس فروشی به نام مسئولیت اجتماعی

مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی: مسئولیت اجتماعی یک مفهموم کلیدی و مهم برای یک جامعه به شمار می رود. مفهومی که علاوه براینکه برمسئولیت اجتماعی فردی تأکید دارد بر مسئولیت جمعی نیز تأکید می کند. به همین دلیل در ساحت های مختلف جامعه تأثیرگذار است. تعریفی از مسئولیت اجتماعی به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سید رضا […]

رسانه و مسئولیت اجتماعی در گلوگاه بحران ها

یکی از ابزارهای مهم تحولات اجتماعی،سیاسی و اقتصادی یک جامعه برای توسعه و پیشرفت رسانه است. رسانه و مسئولیت اجتماعی در گلوگاه بحران ها به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی – کنشگر در یادداشت خود آورده است: یکی از ابزارهای مهم تحولات اجتماعی،سیاسی و اقتصادی یک جامعه برای توسعه و […]

مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی

مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در یادداشت جدید خود آورده است: مسئولیت اجتماعی و ادغام اجتماعی دو مفهومی هستند که می توانند در مسیر حرکت یک جامعه به هم کمک کنند.   به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی به نقل از دانستنی انلاین، سیدرضا جمشیدی- مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و کنشگر اجتماعی در یادداشت خود […]